مقایسه میان سه رویکرد عمده تفسیری در فهم قرآن و عهدین
48 بازدید
محل نشر: قبسات » پاییز 1382 - شماره 29 (22 صفحه - از 87 تا 108)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تاریخ تفسیر کتاب مقدّس نشان می‏دهد که مدل‏های عمده تفسیری که درباره عهدین به‏کار گرفته شده، مدل‏های ظاهرگرا، تأویلی و ایمان‏گرا است. مدّت‏ها است که مدل ظاهرگرا چندان جایگاهی در تفسیر عهدین ندارد و در نتیجه، روند غالب، به‏کارگیری دو مدل دیگر است (برای اطلاعات بیش‏تر، ر.ک: Grant and Tracy, 1984: Part I:). مقاله حاضر در صدد مقایسه قرآن و عهدین از نظر امکان به‏کارگیری روش‏های پیشین در تفسیر است. در این باره، پس از تبیین تفاوت تأویل، تفسیر و هرمنوتیک، نگرش ظاهرگرا در فهم قرآن، بحث و ارزیابی می‏شود؛ سپس نگرش تأویلی و ایمانگرا و خاستگاه آن‏ها در تفسیر عهدین و مقایسه آن با وضعیت تفسیری قرآن تبیین می‏شود.