وحی و تجربه دینی
50 بازدید
محل نشر: معرفت فلسفی » بهار 1383 - شماره 3 (26 صفحه - از 107 تا 132)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از مسائل مطرح در حوزه دین‏پژوهی نوین، ماهیت وحی و تجربه دینی است. موضوع، بررسی این مسئله است که آیا می‏توان وحی قرآنی را تجربه دینی پیامبر تلقّی کرد؟ این نوشتار در پی آشکار ساختن نسبت میان این دو می‏باشد. برای رسیدن به این مقصود، لازم است ابتدا چیستی وحی و تجربه دینی در اندیشه مسیحی به بحث گذاشته شود. بدین منظور، دیدگاه‏های دوگانه درباره وحی و دیدگاه‏های سه‏گانه ماهیت تجربه دینی و دیدگاه صحیح بررسی گردیده‏اند، سپس به بیان چیستی وحی قرآنی پرداخته شده است. در این میان، کاربردهای متعدد وحی در قرآن و سپس مراد از وحیانی بودن آموزه‏های آن بررسی شده‏اند. در فرجام مقاله، ملاحظاتی درباره نوع پیوند وحی قرآنی با تجربه دینی ذکر گردیده است. کلید واژه‏ها فلسفه دین، وحی، تجربه دینی، الهام، تجربه، قرآن، کتاب مقدّس