هویت شناسی دین در اسلام و غرب
44 بازدید
محل نشر: اندیشه های فلسفی » پاییز 1384 - شماره 3 (28 صفحه - از 53 تا 80)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شناخت چیستی و هویت دین در دین پژوهی معاصر اهمیتی شگرف دارد زیرا بسیاری از نزاع‏های پژوهشگران این عرصه با نوع تعریف آن‏ها از دین پیوندی وثیق دارد و بدون ابهام زدایی از هویت دین ورود به بسیاری از چالش‏های دین شناسی نزاعی بی‏حاصل و عقیم است.این امر در جای جای عناوین دین پژوهی معاصر چون زبان دین، عقل و دین، کثرت گرایی دینی، تجربه دینی، رابطه دین و آزادی، دین و هنر، دین و توسعه و سایر مباحث چالش زای موجود...اثر گذار و تعیین کننده است. مقاله‏ی حاضر کاوشی در شناخت هویت دین است.در این رابطه ابتدا از مباحثی چون هدف از هویت شناسی دین، مشکلات پژوهش در این موضوع و معانی لغوی دین سخن به میان آمده است.پس از طی گفتار مقدماتی، فصولی به دیدگاه متفکران غربی، سپس اندیشوران اسلامی و سر انجام نظر بر گزیده اختصاص یافته است.دین پژوهان و متکلمان غربی تعاریف فراوانی برای دین ارائه داده‏اند که به رغم کثرت و تنوع، آن‏ها را در سه دسته جای داده‏ایم:تعاریفی با محوریت خدا، حقیقت یا ارزش غایی، تعاریف کار کردی، و تعاریف شهود گرایانه، تعاریف متکلمان اسلامی را نیز به دو نوع عام و خاص تقسیم کرده و در تعاریف عام، نظرات علامه طباطبایی و آیات جلیل القدر سبحانی، جوادی آملی و مصباح بیان و ارزیابی شده است.سپس تعریف دین از منظر قرآن و روایات آمده است.در نهایت، نتیجه گیری و بیان تعریفی (*)-استاد یار مؤسسه پژوهشی آموزشی امام خمینی قم.