دین و بهداشت روان (1)
48 بازدید
محل نشر: روانشناسی در تعامل با دین » بهار 1387 - شماره 1 (32 صفحه - از 55 تا 86)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نوشتار پیش روى، با هدف بیان ساز و کارهاى تأمین بهداشت روانى در دین به نگارش در آمده است. بدین منظور، نخست گذارى گذرا بر چیستى بهداشت روانى در مکتب‏هاى گوناگون روان‏شناسى و نیز در اسلام دارد؛ آن‏گاه به مؤلفه‏هایى از بهداشت روان مى‏پردازد که پژوهشگران غربى نیز بدان‏ها اذعان دارند و سپس نقش دین را در تحقق آنها بررسى مى‏کند. در این نوشتار، مفهوم بهداشت روانى، با مرورى بر تعریف‏هاى اندیشمندان مختلف مانند گلدشتاین، جاهودا، ونتیز، آلپورت، چاهن و مکتب‏هاى گوناگون زیستى‏نگرى، روان‏تحلیل‏گرى، رفتارگرایى و انسان‏گرایى ارزیابى مى‏شود و آن گاه ساز و کار دین در تحقق مؤلفه‏هاى آن (پرستش و تجربه‏هاى معنوى و . . . ) بیان مى‏گردد.