کاربرد روانشناسی در استخدام نیروی انسانى
47 بازدید
محل نشر: معرفت شماره 2 پاييز سال 71
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی