اسلام و غرب (غرب شناسی، حقوق زن، حقوق بشر، آزادی)
43 بازدید
ناشر: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينی،
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی